Sponsors

 3.jpg 1.jpg  jardinico.jpg FRANCENNE.JPG  n_company_73_logo_ivcgroup.jpg

MISSIE & VISIE

MISSIE

Na de succesvolle fusie, in 1995, blijft de jeugdopleiding voor de club één van de belangrijkste punten in de verdere uitbouw van onze club.
De opleiding van een beginneling tot een volwassen voetballer is een lange weg. School en studie blijven steeds een voorname rol spelen in de opleiding. Er is immers geen garantie, dat men het ultieme doel van elke jeugdvoetballer, namelijk profvoetballer worden, zal halen. Voor wie deze top niet haalt, is onze voetbalopleiding een ideale leerschool om verder op een degelijk hoog niveau te kunnen voetballen. In deze, steeds wijzigende opleiding, waar er steeds naar gestreefd wordt om vernieuwend en vooruitstrevend te zijn, staan in onze visie een aantal pijlers centraal :

 

-        een sociale rol spelen waarbij de jeugdspelers de kans geboden wordt om op hun niveau de voetbalsport te beoefenen zowel (inter)provinciaal als gewestelijk. Dit binnen een kindvriendelijk milieu waar naast een voetbaltechnische opleiding ruimte is voor de opvoedkundige en sociale waarden, ruimte voor inbreng van ouders en sympathisanten om voortdurende verbeteringen aan te brengen.

 

-        een ondersteunende rol te spelen bij de schoolopleiding van spelers wat o.m. impliceert dat schoolresultaten op de eerste plaats komen.

 

-        aan de opvoedende en ethische waarden een bijdrage leveren door orde, tucht en zelfdiscipline aan te leren en verder te ontwikkelen. Daarnaast door te leren omgaan met fair-play,  via  een pedagogische begeleiding. (Panathlon-verklaring)

SPORTIEF

-        Een eerste elftal of a-kern samenbrengen, die bestaat uit minimum 50% binnen de club opgeleide jeugdspelers of eigen jeugdspelers die terugvloeien uit nationale opleidingen. De meeste anderen zijn bij voorkeur afkomstig uit de bredere omgeving van Avelgem.

-        Een tweede a-elftal samenbrengen, die hoofdzakelijk bestaat uit spelers die in Avelgem zijn opgeleid.

-        Dit “terugvloei”-beleid zo goed mogelijk te verzorgen.

-        De ambitie om een stabiele club te zijn in de hoogste provinciale reeks.

-        De ambitie om een damesploeg te hebben in de hoogste provinciale reeks.

-        We streven naar een tweede dameselftal als opleidingsploeg voor meisjes vanaf 15 jaar.

-        Een jeugdopleiding en wedstrijden aanbieden op (inter)provinciaal niveau per geboortejaar.

-        Een jeugdopleiding zowel competitief als recreatief tot en met U21, door het in competitie brengen van gewestelijke ploegen in samenwerkingsverband met clubs uit de regio.

-        Het opstellen van een jaarplan dat o.l.v. de coördinatoren per leeftijdscategorie wordt opgevolgd, in combinatie met de inbreng van de trainers zelf.

-        Rekrutering tot U13 op selectie van kwantiteit.

-        Gerichte scouting om mogelijke tekorten binnen een bepaalde categorie weg te werken.

-        Het werken in functie van een door de club bepaalde veldbezetting en spelsysteem, die als een rode draad door de opleiding loopt teneinde de doorstroming van spelers te vergemakkelijken.(1-4-3-3, met zonevoetbal, opleidingsvisie KBVB/VFV)

-        Elke jeugdspeler speelt minimum een halve wedstrijd = 50% speelgelegenheid.

-        Een evaluatie zowel naar spelers als naar ouders toe. Op het einde van de eerste speelronde en op het einde van de tweede speelronde.

-        Werken met zoveel mogelijk gediplomeerde trainers (die aldus de visie mee ondersteunen).

-        Taakgericht trainen en spelen, ontwikkelen van persoonlijkheid, karakter, discipline en een winnaars-mentaliteit.

-        Bijkomende opleidingen aanbieden voor trainers en begeleiders (thematrainingen, infosessies, EHBO-lessen, bijscholingen…).

Daarnaast hechten we ook veel belang aan de ‘externe’ factor:

-        Samenwerkingsakkoorden met clubs uit de onmiddellijke omgeving door o.a. opleiding van trainers te verzorgen, het contacteren van potentiële spelers via officiële weg en het uitwisselen van informatie. Het aanbieden van spelers om verder hun favoriete sport recreatief te kunnen beoefenen en/of spelers die net niet voldoen om een eerste ploeg te bereiken, de kans te geven in een lagere provinciale ploeg door te breken. Terzelfdertijd bieden we kwalitatief betere spelers uit de jongste categorieën de kans om op een hoger niveau te spelen.

UITGANGSPUNTEN

-        Een financieel gezonde club blijven.

-        De juiste combinatie vinden tussen sociaal leven, school en voetbal

-        Een goede transparante structuur, gebaseerd op verantwoordelijkheid en vrijwilligers.

-        Het werken met ploegen per geboortejaar

-        Plezier = “FUN”

-        Aandacht voor het individu in ploegverband.

-        Binding krijgen met de club, creëren van een “familiale club” door mensen en spelers uit de onmiddellijke regio aan te trekken.

-        Alle leden en medewerkers moeten een voorbeeldfunctie hebben voor anderen = uitstraling van KVK Avelgem.

DOELEN KVK AVELGEM

ALGEMENE DOELSTELLING OP LANGE TERMIJN

-        Jaarlijks 1 tot 2 spelers afleveren voor het eerste elftal. 1ste elftal voor 50% laten bestaan uit spelers met JO binnen de club .

-        Jaarlijks een tweede A-elftal in lijn brengen en bestendigen met eigen jeugdspelers.

-        Alle talenten uit de onmiddellijke omgeving, die niet elite of nationaal kunnen/mogen uitkomen, mogen spelen bij de club KVK Avelgem.

-        Toegankelijkheid kantine en terreinen verbeteren.

-        Meer kleedkamers

-        Recreatieve seniorenploeg

-        Het budget optrekken

-        Een trainerscursus organiseren ter ontwikkeling van de trainers

-        In de jeugdopleiding nog meer oog voor de individuele ontwikkeling  

-        Het dames voetbal uitbreiden met een jeugdteam

-        De uitstraling van onze club uitbouwen.

ALGEMENE DOELSTELLING OP KORTE TERMIJN

-        Alle spelers een goede en veilige opleiding garanderen en bestendigen.

-        Het interprovinciale niveau bestendigen

-        Discipline optimaliseren

-        Voetbalvisie en trainingsmethodiek perfectioneren en trachten uit te voeren

-        Voetbalvreugde blijven bewaren

-        Meer gebruik van sportinfrastructuur in de gemeente Avelgem

-        Het aanbieden van indoorvoetbal en bewegingsleer

-        Communicatie tussen trainers verder optimaliseren.

-        Begeleiden van een eventuele uitstroom naar naburige clubs.

-        Het verder uitwerken van de samenwerkingsakkoorden.

-        De uitstraling van onze club uitbouwen.

-        Het scoutingsbeleid uitbouwen en optimaliseren

-        Het oprichten van een ouderraad

 KERNWAARDEN

De missie en visie van KVK Avelgem is gebaseerd op enkele KERNWAARDEN, vervat in de slogan "WORK in PROGRESS". Iedereen die op één of andere manier verbonden is aan onze club wordt verondersteld zich terug te vinden in deze KERNWAARDEN. Het betreft relationele waarden die richting geven aan het menselijk contact: Zij vormen samen met de missie van de club het fundament bij het nemen van élke beslissing;

‘WORK IN PROGRESS’

Plezier of “FUN” = benader elkaar steeds op een positieve manier, hou het vooral plezierig

Respect = toon respect voor iedereen en geef blijk van waardering

Opleiding op maat = hierbij moet het kind als individu centraal staan, met al zijn kwaliteiten en gebreken

Groeien = sta open voor evolutie, verandering, verdere ontwikkeling als club, team én individueel

Resultaat vs Recreatief = zie ook plezier, er moet kunnen aan sport gedaan worden op alle niveau's, daarom interprovinciale en gewestelijke ploegen binnen de club

Enthousiasme of Engagement = neem verantwoordelijkheid en help mee om de club nog beter te maken

Samen = dat kunnen we best allemaal samen verwezenlijken

Sportief of “fairplay” zie charter fairplay - respect KBVB/VFV
zie ook panathlonverklaring

DOCUMENT MISSIE KVK AVELGEM
DOCUMENT VISIE KVK AVELGEM

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!