Cookie beleid K.V.K. Avelgem.be

De website van K.V.K. Avelgem.be is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

 3.jpg 1.jpg  jardinico.jpg FRANCENNE.JPG  n_company_73_logo_ivcgroup.jpg

intern reglement en sanctiebeleid

BASISREGLEMENT

Voor de spelers

Stiptheid

-        Voor de training probeer je uiterlijk 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig te zijn. Stipt op het aanvangsuur van de training begeven we ons samen met de trainer naar het oefenveld.

-        Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur (Vanaf U14) of 45 min (Vanaf U6) voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.

-        Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen: ingang spelerstunnel terrein 1 KVK Avelgem

-        Aanwezigheid op de training is verplicht.

-        Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig persoonlijk de trainer. Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen geldig excuus.

-        Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart of kids-ID mee te brengen. (Indien je deze vergeten bent, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd. Reglement KBVB, ploeg verliest met forfaitcijfers 5-0 met bovenop een administratieve boete).

-        Uiterlijk 15 à  20 min. na het einde van de training/wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.

Houding

-        Wees altijd en overal beleefd.

-        Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden/teambegeleiders steeds met het nodige respect.

-        Bij aankomst en vertrek geef je de trainers, afgevaardigden/teambegeleiders en bestuur steeds een hand.

-        Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).

-        In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel ten alle tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.

-        Fysiek en verbaal geweld (zoals schelden, grof taalgebruik, pesten, handgemeen), evenals het vernielen van eigendommen worden niet getolereerd.

Hygiëne

-        Na iedere training /wedstrijd is het aan te raden te douchen.

-        Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, ...) gedragen tijdens de training / wedstrijd.

-        Alle afval (plastic bekers en flessen, papier, verpakkingen MOETEN in de daarvoor bestemde afvalbakken geworpen worden. Iedereen heeft graag een nette kleedkamer. Hetzelfde geldt voor de onmiddellijke omgeving van de voetbalvelden. Opgeruimd staat netjes!!!

   Blessure

-        Bij een blessure kan je bij je afgevaardigde of teambegeleider het secretariaat een ongeval-aangifte en procedure bekomen. Deze is ook beschikbaar via de website www.kvkavelgem.be. Deze dient binnen de 14 werkdagen volledig (dus vóór en achterzijde) ingevuld bij de gerechtigd correspondent ingeleverd te worden.

-        Gelieve bij blessures de clubarts (of andere sportdokter) of clubkinesist  te raadplegen. De lijst van de voorgestelde medici wordt medegedeeld aan het begin van het seizoen. Communiceer de diagnose ook naar je trainer via een attest.

-        Reglement KBVB ongevallenverzekering, zie verder in de bijlage.

Het secretariaat is open op woensdag van 16.00 tot 20.00 en op zaterdagochtend.

Voeding, verzorging, voeding en drugpreventie

-        De club investeerde in een automaat voor drinkwater. Daarom worden aan de spelers geen flessen water meer gegeven. Elke speler brengt daarom zijn eigen ‘drankbidon’ mee en kan deze opvullen aan de (gekoelde) automaten.

-        De club zal een nultolerantie hanteren t.o.v. doping en illegale drugs en heeft een gepaste richtlijn uitgevaardigd voor wat betreft alcohol, tabak en geneesmiddelen. Voor illegale drugs worden ook 5 verschillende verschijningsmodaliteiten onderscheiden, waarvoor dit reglement werd opgesteld : bezit van, gebruik van, onder invloed van, uitdelen van en dealen van.

-        Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus ook vermeden te worden.

-        Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.

-        Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen. Hou op deze manier alleszins je gewicht onder controle. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken (Cola, Sprite, Fanta,...) wordt afgeraden.

Evaluaties

- Er vinden 2 algemene evaluaties plaats op 1 seizoen, afgaande op trainings- & wedstrijdbeoordelingen:

1. December: evaluatie door de trainer(s) die informeel besproken wordt met de speler met zijn POP/PAP formulier.
2. April: oudercontact waarin een evaluatie van het voorbije seizoen wordt gegeven en de vooruitzichten op het nieuwe seizoen besproken worden.

- Eind juni /begin juli en eventueel eind augustus vindt er een infomoment plaats waarin de algemene opleidingsvisie besproken wordt en alwaar mogelijkheid is om per ploeg afspraken te maken.

Informatie

-        De planningen en selecties worden wekelijks medegedeeld via Socceronline of andere sociale media waarvan de TVJO of TCO deel van uit maakt.

Kledij & materiaal

-        Iedereen die zijn lidgeld betaald heeft, wordt verondersteld de clubuitrusting te dragen(uitgangstenue) vóór en na de wedstrijden of bij andere clubactiviteiten.

-        Wedstrijdkledij wordt voor elke wedstrijd door de club verzorgd. Kousen krijg je aan het begin van het seizoen. Boven deze kousen worden geen anders kleurige sokken of tape gedragen. Beenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangeschaft.

-        Tijdens de wedstrijd wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde koersbroeken.

-        Voetbalschoenen: tot en met U13 is men van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi's) te spelen.

-        Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.

-        Ook regenvestje en zeker lange broek zijn aangewezen tijdens de trainingen vanaf november tot en met maart.

-        De verloren voorwerpen bevinden zich  beneden, gelieve je te wenden in de kledij ruimte beneden.

Infrastructuur

-        De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt.

-        De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche. In de spelerstunnel is voldoende mogelijkheid om den schoenen te reinigen.

-        Zowel na de training als na de wedstrijd worden de kleedkamers netjes achtergelaten.

-        Er worden door de spelers zelf geen ballen uit de ballenkooien genomen of opgepompt. Dit gebeurt steeds door de trainer of afgevaardigden/teambegeleiders.

-        Er wordt voor of na training/wedstrijd niet over het eerste terrein gelopen.

-        Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en na de training weer verzameld worden.

-        Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet.

-        Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.

-        Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

Gebruik van kunstgras-terrein 

-        Wij roepen iedereen (trainers, spelers, bezoekers, scheidsrechters, afgevaardigden, supporters,…) op om onderstaande richtlijnen strikt na te leven.

-        Het terrein wordt enkel gebruikt volgens het door KVK Avelgem opgemaakt trainings- en wedstrijdschema (in samenspraak met de sportdienst van de gemeente Avelgem)

-        Het terrein is enkel toegankelijk voor spelers en trainers (tijdens trainingen) en voor de personen vermeld op het scheidsrechterblad (tijdens wedstrijden).

-        Iedereen (op het scheidsrechterblad) die zich naar het terrein 3  begeeft, gebruikt de nieuw aangelegde neutrale zone links, rond terrein 1 en 2 (kant containers)

-        Het speelveld wordt enkel betreden met gepast schoeisel!

-        Enkel voetbalschoenen met vaste plastic noppen of ‘blades’ zijn toegelaten!

-        Voetbalschoenen met metalen noppen en spikes zijn absoluut verboden.

-        Ook schoenen met vlakke zolen worden afgeraden.

-        De schoenen moeten altijd in propere staat zijn (gebruik van borstels aan het terrein zelf of vuil afkloppen voor het veld te betreden)

-        Roken op het veld is absoluut verboden. Er wordt aan de toeschouwers met aandrang gevraagd geen peuken op het kunstgrasveld te gooien.

-        Zwerfvuil hoort niet thuis op een voetbalveld. Op een kunstgrasveld kan dat helemaal niet. Kauwgommoet absoluut vermeden worden.

-        Zware, puntige voorwerpen komen niet op het kunstgrasveld. Doeltjes die verplaatst moeten worden, worden opgetild. Voorwerpen over het kunstgras slepen kan onherstelbare schade aanrichten.

-        Volg altijd de richtlijnen van de terreinverantwoordelijke(n) op.

-        In winterse omstandigheden zal KVK Avelgem duidelijke richtlijnen geven in verband met het gebruik van het kunstgrasveld. Een besneeuwd kunstgrasveld, een veld dat beijzeld is of dat zich in een dooiperiode bevindt kan in ieder geval NIET gebruikt worden.

-        Signaleer mogelijke problemen onmiddellijk aan de terreinverantwoordelijken of aan aanwezige bestuursleden

Vervoer

-        De meeste verplaatsingen worden per auto gemaakt.

-        Voor de ouder(s) die spelers meenemen op verplaatsing, wordt een tegemoetkoming voorzien van enkele drankbonnen.

-        We proberen stipt op het afgesproken tijdstip te vertrekken de auto's of bussen. Wie rechtstreeks (uitzonderlijk én met geldige reden) naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt de trainer of afgevaardigde/teambegeleider.

-        Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.

-        We zijn BOB als we kinderen/jongeren vervoeren.

Studie & voetbal

-        De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.

-        Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden, maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.

-        Tijdens de examens zal vanaf de U12 het trainingsritme aangepast worden.

-        Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!

Aansluiting en lidgeld

Het bestuur van KVK Avelgem bepaald ieder seizoen de lidgelden. Het lidgeld dekt de aansluiting per speler bij de KBVB/VFV, de verzekering bij de KBVB/VFV en de inschrijving bij de club KVK Avelgem als speler. Er is de mogelijkheid om in schijven te betalen na overleg met de TVJO.

 


Voor ouders/supporters

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine van KVK Avelgem. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te gedragen in al zijn facetten.

Wat wij verwachten van de ouders:

-        Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

-        Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden/teambegeleiders, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie.

-        Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden/teambegeleiders of ouders.

-        Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze.

-        Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.

-        Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club. Wie in dialoog wil gaan met de verantwoordelijke personen doet dit niet vlak na een wedstrijd maar op afspraak.

-        We spreken af met de andere ouders en de afgevaardigde om voor voldoende (maar ook  niet teveel) auto’s te zorgen bij verplaatsingen . Uiteraard zijn we BOB als we kinderen vervoeren

-        Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon/dochter steeds aanwezig kan zijn.

-        Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve, kan je steeds terecht bij de trainer, de coördinator(en) en TVJO (technisch verantwoordelijke van de jeugdopleiding) en dit in deze volgorde. Voor extra-sportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde(n)/teambegeleider contacteren.

-        Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 30 min. na het einde van de training. We hebben immers het volste vertrouwen in de begeleiders van KVK Avelgem, en blijven uiteraard weg uit kleedkamers en neutrale zone.

Testtraining of – wedstrijd

Het is niet toegelaten om deel te nemen aan wedstrijden van andere ploegen zonder toestemming. Gelieve de verantwoordelijke coördinator te contacteren indien je hiervoor een uitnodiging ontvangt. Hetzelfde geldt voor testtrainingen. Pas na kennisgeving kan er eventueel toelating gegeven worden om bij een andere ploeg een testtraining mee te maken. De toelating voor testtrainingen bij andere teams wordt enkel gegeven, indien de speler deze mag volgen bij een team op een hoger niveau.

Administratie

Adres- en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de secretaris of teambegeleider/afgevaardigde.

Schorsingen

Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de coördinator, de afgevaardigde of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen. Meer info vindt je bij ons sanctiebeleid.

Vakantie

Gelieve zo weinig mogelijk vakanties te plannen tijdens de training- en wedstrijdperiodes. De voorbereiding start zoals aangegeven en hier worden dan ook alle spelers verwacht. Gelieve 3 weken op voorhand je trainer te verwittigen indien je toch niet aanwezig zou kunnen zijn. In de voorbereiding geef je op het infomoment je vakantie door.

Evaluaties

- Er vinden 2 algemene evaluaties plaats op 1 seizoen, afgaande op trainings- & wedstrijdbeoordelingen:

1. December: evaluatie door de trainer(s) die informeel besproken wordt met de speler met zijn POP/PAP formulier.
2. April: oudercontact waarin een evaluatie van het voorbije seizoen wordt gegeven en de vooruitzichten op het nieuwe seizoen besproken worden.

- Eind juni /begin juli en eventueel eind augustus vindt er een infomoment plaats waarin de algemene opleidingsvisie besproken wordt en alwaar mogelijkheid is om per ploeg afspraken te maken.

Sponsoring

Alle sponsoring verloopt via de verantwoordelijke van de cel "sponsoring/PR".

Evenementen

Alle evenementen worden georganiseerd via de verantwoordelijke van de cel "events".

Ouderraad

De club heeft een ouderraad met ouders vanuit verschillende categorieën. De ouderraad overlegt niet over sportieve zaken. De ouderraad probeert de club tips te geven over wat leeft in de club en geven hun ideeën.

SANCTIEBELEID

Spelers en/of ouders die niet akkoord gaan met de manier van werken of zien dat er niet volgens de vooropgestelde visie wordt gewerkt, hebben het recht om daarop te reageren maar moeten dit doen op een verantwoorde manier.

1) Neem zo vlug mogelijk contact op met de persoon (jeugdtrainer of jeugdcoördinator), die er het dichtst bij betrokken is, maar doe dit in alle vertrouwen.

2) Komt men niet tot een oplossing, dan wordt dit probleem voorgelegd bij de coördinatoren of TVJO.

3) Bij de laatste stap kan het probleem worden opgelost op de vergadering van het jeugdbestuur en wordt de ouder in kwestie uitgenodigd om deze bij te wonen.

Wordt de speler en/of ouder in gebreke gesteld en blijkt z’n gedrag absoluut niet aanvaardbaar, dan zal een waarschuwing volgen die uiteindelijk kan leiden tot een sanctie. In dergelijke gevallen zal de speler altijd het slachtoffer zijn.

Hier hanteren we volgende regel : 1° = waarschuwing zonder gevolgen – 2° = verwittiging met sanctie (zie hieronder) – 3° = laatste sanctie = verwijdering (3 strikes, you’re out!!)

Zo’n sanctie kan gaan van het starten op de bank bij een wedstrijd naar het overslaan van één of meerdere zaterdag- of zondagswedstrijden tot het niet actief deelnemen aan meerdere trainingssessies gedurende 1 of meerdere weken (extreme gevallen).

Gaat de speler en/of ouder zo ver dat hij zich niet wil neerleggen bij de genomen beslissing, dan zal vriendelijk verzocht worden om uit te kijken naar een andere club.

DOCUMENT INTERN REGLEMENT KVK AVELGEM

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!