overeenkomst - K.V.K. Avelgem.be

Sponsors

 3.jpg 1.jpg  jardinico.jpg FRANCENNE.JPG  n_company_73_logo_ivcgroup.jpg

overeenkomst


Voor het seizoen 2019 - 2020 hebben we een samenwerkingsakkoord afgesloten  KV Kortrijk - Kluisbergen Sportief -  Jong Helkijn - KFC Moen

Hieronder de reglementering omtrent een dergelijke samenwerking. Daarna kun je lezen hoe de samenwerking in de praktijk zal verlopen.

Artikel 327 Samenwerkingsverband voor jeugdploegen

1. Definitie

Het samenwerkingsverband voor jeugdploegen is de handeling waarbij twee of meerdere clubs beslissen om in het komende seizoen gezamenlijk aan jeugdwerking tot en met U21 te doen.

2. Procedure

21. De clubs die een samenwerkingsverband voor jeugdploegen wensen te ondertekenen dienen dit, op een geëigend formulier en voorzien van de handtekeningen van de gerechtigde correspondenten van de deelnemende clubs, te betekenen aan alle betrokken provinciale secretariaten en dit, op straffe van verval, uiterlijk op 15 mei (Art. 21) die het nieuwe seizoen voorafgaat.

Het aantal clubs dat een samenwerkingsverband mag sluiten is:

- maximum acht, indien het om verschillende gemeenten gaat;

- onbeperkt indien het om clubs van een en dezelfde gemeente gaat.

Deze beslissing dient, door elke club afzonderlijk, genotuleerd te worden in het register der verslagen (Art. 315).

 22. Enkel de provinciale comités zijn gemachtigd de verschillende samenwerkingsverbanden voor jeugdploegen toe te staan en te valideren.

Indien hierbij clubs uit verschillende provincies zijn betrokken, moeten alle betrokken provinciale comités hun akkoord geven, zo niet wordt de vraag niet aanvaard.

23. In geval van weigering hebben de betrokken clubs, binnen een termijn van zeven dagen (Art. 21) die aanvangt op de eerste dag die volgt op de datum van de publicatie van de weigering, de mogelijkheid aan hun provinciaal comité te vragen gehoord te worden.

De definitieve beslissingen van de provinciale comités zijn zonder verhaal.

24. In geval van aanvaarding, krijgen de betrokken clubs een bevestiging van deze samenwerkingsovereenkomst waarvan melding wordt gemaakt in de bondsbladen.

3. Gevolgen

31. Alle jeugdspelers, toegewezen aan een van de clubs van het samenwerkingsverband, blijven toegewezen aan deze club,met alle reglementaire gevolgen van dien (betaling lidgeld, ...), en blijven geacht te zijn opgeleid door deze club.

32. De clubs die deelnemen aan een samenwerkingsverband dienen elk afzonderlijk, onder hun clubbenaming, de ploegen in te schrijven die zij wensen te laten deelnemen aan de officiële competities.

Elke club dient afzonderlijk te voldoen aan de verplichtingen i.v.m. het aantal in te schrijven ploegen.

33. Alle jeugdspelers toegewezen aan een van de clubs van het samenwerkingsverband mogen, voor zover zij voldoen aan de reglementaire kwalificatievereisten (titel 10), opgesteld worden in een jeugdploeg die door een club van dit samenwerkingsverband in lijn wordt gebracht.

34. Alle trainers van de deelnemende clubs mogen deze functie eveneens uitoefenen bij een andere club van het samenwerkingsverband.

35. Alle aangeslotenen, toegewezen aan een van de deelnemende clubs mogen, voor zover zij voldoen aan de reglementaire vereisten, optreden als terreinafgevaardigde, bezoekende afgevaardigde, geneesheer of verzorger voor een andere club van het samenwerkingsverband.

36. Alle goedgekeurde terreinen van de clubs van het samenwerkingsverband mogen gebruikt worden door alle ploegen van dit verband. De keuze van het terrein dient bij de inschrijving vermeld en mag, behoudens overmacht, niet gewijzigd worden in de loop van het seizoen.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!