Cookie beleid K.V.K. Avelgem.be

De website van K.V.K. Avelgem.be is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

 3.jpg 1.jpg  jardinico.jpg FRANCENNE.JPG  n_company_73_logo_ivcgroup.jpg

BESTUREN


Hoofdbestuur en Jeugdbestuur KVK Avelgem


ORGANISATIE – STRUCTUUR

Het bestuur: de samenstelling

 • Beheerraad vzw:

De raad van beheer van de vzw bestaat uit X leden welke juridisch verantwoordelijk zijn. Deze leden komen minstens 1 maal per jaar samen.

Taak:

De Raad van Beheer houdt toezicht op de werking van het Hoofdbestuur.

 • Hoofdbestuur :

Voorzitter : Pauwels Johan

Ondervoorzitters :Eddy Balcaen, Marc De Jonghe

 • Dagelijks bestuur :

Voorzitter : Pauwels Johan

Gerechtigd correspondent : Nathalie Biebuyck (hoofd administratie)

Penningmeester : Nancy Quartier (hoofd financiële cel)

Sportieve manager: Tom Ghysels

Leden: Ronny Van Renterghem (jeugdvoorzitter – vertegenwoordiger jeugd) – Eddy De Jonghe ( vertegenwoordiger seniors) – Ellie Vanmeerhaeghe (vertegenwoordiger Dames)

Financiële cel: Johan Pauwels & Ronny Vanrenterghem & Nancy Quartier & Freddy Jacobs

De vier categorieën

 1. Dames
 2. Heren
 3. Jeugd
 4. Algemene ondersteuning

Cel accommodatie: Filip Demets & Johny Cottenier

Cel kledij: Jan Michels & Koen Vromant

Cel ingang & tombala : Arnaut Verstraeten & Marc De Jonghe

Cel PR-communicatie : Ronny Vanrenterghem & Johan Pauwels

Cel uitbating : Nico Decubber & Marc De Jonghe & Frederik Vancauwenberghe & Delphine Windels & Kathy Vannieuwenhuyse

Cel wasserij: Ilse Houttequite & Nico Decubber

Cel festiviteiten: Dave Bocklant & Chris Ghysels & Ellie Vanmeerhaeghe

Cel tornooien: Lieven Van Den Meerschaut & Dylan De Jonghe (TVJO)

Cel sociale media: Marijke Desmet & Sander Vanterwyngen & Nathalie Biebuyck & Ellie Vanmeerhaeghe

Cel scheidrechters: Filip Demets – Lieven Van Den Meerschaut – Dylan De Jonghe (TVJO)

Afgevaardigden Jeugdbestuur : Marc De Jonghe / Eddy De Jonghe / Ronny Vanrenterghem

Algemene taken :

 • Adviserende, coördinerende taken uitvoeren om een club optimaal te laten werken (beslissingen nemen aangaande terreinverzorging – onderhoudswerken …)
 • Instaan voor de uitvoering van en toezicht houden op de uitvoering van korte en lange termijndoelstellingen van de club.
 • Voorstellen en/of beslissingen van de sportieve cel voorleggen en laten opvolgen.
 • PR-relations onderhouden en uitbreiden.


Taken dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur grijpt in en bestuurt bij gebeurtenissen waar snelle of onmiddellijke beslissingen moeten worden genomen. Het dagelijks bestuur neemt hierover eventueel beslissingen en legt deze voor op de volgende bestuursvergadering.  

1.1.1       Taken dagelijks bestuur

Specifieke taken van de voorzitter : Johan Pauwels

 • Gehele coördinatie/leiding.
 • Representatie
 • Vertegenwoordiging in en buiten de club van de rechten van de vereniging.

Specifieke taken van de ondervoorzitter(s): Eddy Balcaen, Marc De Jonghe,

 • Nemen de taken over van de voorzitter bij zijn afwezigheid.
 • Kunnen worden gedelegeerd door het bestuur ter vervanging van de voorzitter.

Specifieke taken van de secretaris (gerechtigd correspondent) : Nathalie Biebuyck & Jan Michels

 • Verenigingsadministratie met uitzondering van interne administratie jeugdbestuur.
 • Officiële correspondentie voor de vereniging
  Behandeling in- en uitgaande post.
  Uitnodigingen vergaderingen, agenda, notulen, bestuur mededelingen.
 • Voorbereiding vergaderingen.
 • Contactpersoon K.B.V.B. / Voetbal Vlaanderen (strafzaken – wedstrijdformulieren – FSF - ongevallen).          

Specifieke taken van de penningmeester : Nancy Quartier

 • Beheer alle geldmiddelen.
 • Opmaken conceptbegroting en – jaarrekening, voorleggen aan vzw ter controle.
 • Boekt inkomsten en uitgaven.
 • Innen lidgelden.
 • Tegemoetkomingen FSF, bedrijfsvoorheffing, RSZ… 

Specifieke taken Afgevaardigden Jeugdbestuur: Marc De Jonghe & Eddy De Jonghe & Ronny         Vanrenterghem & Ellie Van Meerhaeghe

 Vertegenwoordigen het jeugdbestuur en de dames in het hoofdbestuur.

 • Bewaken de visie van de club aangaande jeugdwerking en doorstroming.
 • Advies, vragen, wensen en besluiten van jeugd en dames naar het hoofdbestuur en omgekeerd.

Specifieke taken algemeen jeugdmanager: Dylan De Jonghe (TVJO)

 • bewaken van de sportieve identiteit van de club (missie en visie)
 • leiden en begeleiden van de jeugdtrainers
 • de dagelijkse sportieve werking in goede banen leiden
 • leiden van de scoutingscel van de jeugdwerking
 • aanspreekpunt voor alle partijen (spelers - ouders - trainers - bestuur - externe partijen)
 • nauwe samenwerking met de sportief verantwoordelijke van de senioren

1.1.2       Taken algemene ondersteuning van het dagelijkse bestuur:

Specifieke taken verantwoordelijke cel uitbating kantine: Marc De Jonghe & Nico Decubber

 • Het organiseren en opvolgen van de uitbating van de kantine.
 • Personeelsbeleid organiseren voor de kantine
 • Zorgen voor de wekelijkse opening van de kantine op de openingsdagen (woensdag-vrijdag-zaterdag-zondag).
 • Zorgen voor een propere kantine en voldoen aan de eisen van de horeca.
 • Organiseert het innen van inkomgelden en jeugdsteunlootjes.

Specifieke taken verantwoordelijke cel accommodatie: Filip Demets & Johny Cottenier

Coördineert en delegeert zodat de accommodatie optimaal kan gebruikt en onderhouden worden.

Verzorgt de contacten met de eigenaars van de accommodatie en vertegenwoordigt de club op de platforms die hierover handelen.

 

Specifieke taken verantwoordelijke cel kledij: Jan Michels & Koen Vromant

Coördineert en delegeert samen met de jeugd het aanschaffen en onderhouden van de uitrustingen.

 

Specifieke taken verantwoordelijke cel wasserij: Nico Decubber & Ilse Houttequiet
Coördineert en delegeert het onderhouden van de wedstrijdkledij. Deze wedstrijdkledij wekelijks klaarmaken voor de wedstrijddagen.

 

Specifieke taken verantwoordelijke cel financiën: Nancy Quartier, Tom Ghysels, Thierry Balcaen

Coördineert en delegeert alle activiteiten wat betreft inkomsten of uitgaven.

Ze overkoepelen het beheer van financiën van 1° ploeg, jeugd, uitbating, sponsoring … en omringen zich met de verantwoordelijken hiervan in de verschillende geledingen.

 

Specifieke taken verantwoordelijke cel PR en communicatie: Jan Michels & Ronny Vanrenterghem

 • Verzorgt de uitstraling van de club.
 • Coördineert het beheer van boarding, shirtsponsoring, andere vormen van publiciteit.
 • Zorgt voor het onderhoud en actualisering van een gebruiksvriendelijke website.

 Specifieke taken cel scheidsrechters: Filip Demets & Lieven Van Den Meerschaut & Dylan De Jonghe

 • Toezien op fair-play en begeleiding scheidsrechters
 • Het begeleiden en trainen van jeugdige scheidsrechters.
 • Het voorzien van scheidsrechters voor jeugdwedstrijden/tornooien
 • Jeugdspelers U16/U17/U19 en seniors laten scheidsrechteren bij jeugdwedstrijden i.f.v. opleiding en fair-play.

 Specifieke taken cel sociale media: Nathalie Biebuyck & Ellie Vanmeerhaeghe & Sander Vanterwyngen & Marijke Desmet

 • Up to date houden van website, facebook en instagram met dagdagelijkse gebeurtenissen of evenementen van de club.
 • Reclame maken voor de club en zijn activiteiten via sociale media.

 Specifieke taken cel tornooien: Lieven Van Den Meerschaut & Dylan De Jonghe

 • Het organiseren van het eigen indoortornooi in de kerstvakantie.
 • Het opvolgen en inschrijven van teams op andere tornooien doorheen het seizoen.
 • Het evalueren van eigen en andere tornooien.

 Specifieke taken cel festiviteiten: Dave Bocklant & Chris Ghysels & Ellie Vanmeerhaeghe

Verantwoordelijk voor de organisatie extra-sportieve activiteiten van de club.

SPORTIEF: Sportieve Cel

De sportieve cel is samengesteld uit 12 leden met 7 permanente leden en 5 adviserende leden in hoedanigheid van hun huidige functie. De sportieve commissie vergadert maandelijks. Een aantal permanente leden vertegenwoordigen de sportieve cel in het hoofdbestuur. Alle beslissingen en standpunten ingenomen door de sportieve cel worden telkens kenbaar gemaakt op de eerstvolgende bestuursvergadering.

De 7 permanente leden hebben eindverantwoordelijkheid over aangaande de samenstelling van de spelerskern en invulling van de sportieve functies. Zij komen minstens 1 maal per maand samen. Zij kunnen autonoom & zelfstandig beslissen.

De 5 adviserende leden hebben geen beslissingsrecht en enkel een adviserende rol in het samenstellen van de spelerskernen, overdracht jeugdspelers naar hogere categorie en andere sportieve aangelegenheden. (T1-T2-Beloftentrainer-T3 B-team- keeperstrainer)

Samenstelling sportieve cel:

7 permanente leden:

 • Sportief manager : Tom Ghysels
 • Leden transfercommissie : Johan Pauwels, Eddy De Jonghe, Dirk Dierick
 • Leden sporttechnisch : Dylan De Jonghe (TVJO), Pascal D’Haene (AVJO), Ivan Coetsier (Coördinator Post-Formatie)

5 Adviserende leden: Bruno Vanterwyngen T1, Sander Vanterwyngen, Dieter Vercoutere, Pieter Mahieu, Geoffrey Duyck

Taken :

 • Opvolgen, formuleren en bewaken van de visie van de club en het profiel van de hoofdtrainer.
 • De samenstelling van trainersstaf voor de postformatie
 • Het opstellen, coördineren en bewaken van het sportief beleid
 • Het samenstellen van spelerskern welke de visie van de club kan waarmaken en tot de financiële mogelijkheden van de club behoort (toezien op de verhouding externe spelers / eigen jeugdspelers)
 • Het vastleggen van de financiële middelen welke nodig zijn om de specifieke doelstellingen te realiseren.
 • Toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers doorstromen en zich verder kunnen ontplooien tot volwaardige seniorspelers.
 • Het opvolgen, evalueren en bespreken van wedstrijden, trainingen, teams, spelers, trainers en teambegeleiders vanaf U17
 • Interne scouting
 • Per speeldag is er bij de thuiswedstrijden één lid van de sportieve cel aanwezig op de club bij voorkeur.
 • Een aanspreekpunt zijn voor trainers, ouders, spelers en andere KVK sympathisanten
 • Bemiddelen in het geval van conflicten
 • Aanwerven nieuwe trainers en spelers
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!