Voetbalongeval - K.V.K. Avelgem.be

Sponsors

 3.jpg 1.jpg  jardinico.jpg FRANCENNE.JPG  n_company_73_logo_ivcgroup.jpg

Voetbalongeval

blessureschema
Downloaden aangifteformulier: klik hier


Zorgverleners KVK Avelgem (DOKTERS-TANDARTSEN-KINESISTEN- ...)

WAT DOE JE BIJ EEN BLESSURE????
 = 10-Stappenplan

 

STAP 1 Laat je bijstaan door je afgevaardigde of trainer tijdens wedstrijden/trainingen, vraag een aangifteformulier   en een revalidatiefiche of print het af (zie hieronder) en raadpleeg een (club)dokter naar keuze

STAP 2 Breng een ingevulde ongevalsaangifte binnen op de club of persoonlijk afgeven aan Nathalie Biebuyck - Gerechtigde Correspondent van de club en DIT MAX. 21 dagen na 1ste consultatie. (enkel bij acute kwetsuren). Bezorg ook de ingevulde revalidatiefiche aan je trainer of één van de coördinatoren, zodat we je blessure goed kunnen opvolgen.

1°  “Aangifte van ongeval” , te bekomen via de website of op ons secretariaat, dient VOLLEDIG ingevuld te worden vooraleer het op de club worden ingediend.

Speciale aandacht voor :

- klevertje van het ziekenfonds.

- plaats, datum en omstandigheden van het ongeval.

- student, arbeider, enz…

Het formulier binnen de 21 kalenderdagen terug bezorgen op de club.

 

 Het “medisch getuigschrift”(op de achterzijde) laten invullen door de behandelende geneesheer.

Speciale aandacht voor :

Punt 7c : “ kiné nodig en aantal zittingen”.

ZEKER INVULLEN anders zal geen teruggave van de kosten gebeuren!!!

 

STAP 3 Behandel de kwetsuur volgens advies van dokter en/of kinesist

STAP 4 Laat je fit verklaren door dokter en/of kinesist

 

Alle dokters briefjes  en getuigschriften kiné/radio/…. eerst bij de mutualiteit indienen.

Zij geven U een attest van de door hen betaalde kosten.

Binnen de 2 à 4 weken ontvangt de speler, via de club, het ontvangstbewijs van de K.B.V.B. met aangiftenummer en herstelformulier.

 

STAP 5 Passeer opnieuw langs Nathalie Biebuyck indien je de training mag hervatten.

STAP 6 Hervat de training eventueel met aangepast programma in samenspraak met de clubdokters/kinesist en uw trainer (zie revalidatiefiche!)

STAP 7 Doe minimaal één volledige training met de groep

STAP 8 Check dat je “administratief fit” (bij kwetsuren met ongevalsaangifte) bent verklaard.

STAP 9 Spelen van wedstrijden is toegelaten.

STAP 10 Ga zelf of je ouders langs het ziekenfonds om een eindafrekening op te stellen. Verzamel vooraf al de bewijzen van consultaties, facturen van ziekenhuis e.d. en de eindstatus. Stuur deze originele stukken samen met de brief van de “dienst ONGEVALLEN” van de KBVB-VFV op naar KBVB-VFV dienst “ONGEVALLEN” , Houba De Strooperlaan 145, 1020 Brussel, of bezorg ze volledig klaar aan Koen Delrue.

 

Bij volledige genezing vult de behandelende geneesheer het formulier in.

U kan dit formulier, samen met het attest van het ziekenfonds terug binnenbrengen op het (jeugd)secretariaat(rekeningnummer bijvoegen).

De terugbetaling geschiedt, na ontvangst op de K.B.V.B. , binnen de eerste 2 maanden

 

LET OP!!!

Zonder genezingsattest mag een speler niet deelnemen aan wedstrijden!!!

 

SPECIALE AANDACHT!!!!

  • Laattijdige en onvolledige aangiften worden GEWEIGERD door de K.B.V.B.
  • 1 jaar na het openen van het dossier wordt het automatisch afgesloten indien er geen attest van herstel werd ingediend.
  • Kiné – zorgen dienen vooraf worden aangevraagd (zie punt 7c).

Voorwaarde : INACTIVITEIT VAN MINSTENS 15 DAGEN!!!

Ook  bijkomende kiné – zorgen moeten aangevraagd worden : kopie van het voorschrift van de dokter TIJDIG op het secretariaat indien a.u.b.

De K.B.V.B. komt pas tussen vanaf de datum van ontvangst van de vraag om toelating.

  • De facturen (dokter, labo, ziekenhuis enz…) dienen EERST betaald te worden door de speler/patiënt.

De ORIGINELE FACTUREN + DE BETALINGSBEWIJZEN worden daarna binnengebracht op de club.

 

ERNST VAN HET ONGEVAL :

-       Indien ernstig genoeg  : vragen om dit te vermelden op het scheidsrechtersblad

-       Indien niet zo ernstig : per dossier wordt ongeveer 12€ dossierkosten ingehouden door de K.B.V.B. Indien de verwachte medische kosten (remgeld) lager zouden zijn, is een indienen van een dossier niet nodig.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!